Om karriärvägsmodellen

Karriärvägsmodellen Äldreomsorg inom Göteborgsregionen erbjuder tydliga och attraktiva uppdrag med gemensam titulatur, gemensamma utbildningskrav och synliggörande av utvecklingsvägar mellan de olika uppdragen. Med tiden förbättras även fler förutsättningar för att branschen ska ha tillräcklig bemanning med rätt kompetens.

Karriärvägsmodellen för äldreomsorgen i Göteborgsregionen

Karriärvägsmodellens mål

  1. Två nya titlar inom vård- och omsorgsverksamheten; biträde och specialistundersköterska har införts.
  2. Specificerade krav på utbildning eller grundläggande förutsättningar för anställning till alla uppdrag/ titlar inom vård- och omsorgsverksamheten; biträde, vårdbiträde, undersköterska, specialistundersköterska har införts.
  3. Två olika nivåer i undersköterskerollen; bas och fördjupad har införts.
  4. Differentiering av arbetsuppgifter/uppdrag mellan de olika titlarna har genomförts.
För arbetsgivare

Implementeringsstöd

Få struktur och stöd i implementeringen av karriärvägsmodellen genom att följa och genomföra de tre stegen; Planera, Implementera och Utvärdera. Allt för att förbättra möjligheterna att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla nya och befintliga medarbetare.

Ytterligare insatser

Efter implementering kommer ytterligare insatser behövas för att säkerställa att det finns en struktur för förflyttningar mellan de olika tjänsterna/titlarna. Exempel på detta kan vara modell för mentorskap, grundläggande kvalitetssäkrad introduktionsutbildning, språkstödjande insatser, regiongemensam utbildning och validering upp till vårdbiträdesnivå och utveckla Yrkesresan för äldreomsorg. Införandet av skyddad yrkestitel för undersköterskor 1 juli 2023 och kravet på fast omsorgskontakt, ett uppdrag som kräver medarbetare med titeln undersköterska, kommer att underlätta det här arbetet avsevärt.  

Kontakt 

Har du frågor kring karriärvägsmodellen eller implementeringsstödet? Hör gärna av dig till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Karriärvägsmodellen

Anna Haglund, planeringsledare Göteborgsregionen
anna.haglund@goteborgsregionen.se

Implementeringsstöd

Monica Wallström, projektledare Göteborgsregionen
monica.wallstrom@goteborgsregionen.se

Kommande insatser

Efter implementering kommer ytterligare insatser behövas för att säkerställa att det finns en struktur för förflyttningar mellan de olika tjänsterna/titlarna. Exempel på detta kan vara modell för mentorskap, grundläggande kvalitetssäkrad introduktionsutbildning, språkstödjande insatser, regiongemensam utbildning och validering upp till vårdbiträdesnivå och utveckla Yrkesresan för äldreomsorg. Införandet av skyddad yrkestitel för undersköterskor 1 juli 2023 och kravet på fast omsorgskontakt, ett uppdrag som kräver medarbetare med titeln undersköterska, kommer att underlätta det här arbetet avsevärt.  

Rulla till toppen